خدمات باربری تهران

کارگر حرفه ای

کارگر حرفه ای

کارگر حرفه ای بزرگترین مجموعه باربری در تهران اتوباربری تهران میباشد که با 40 سال سابقه در این زمینه در حال فعالیت میباشد که یکی از مهمترین فاکتورهای آن برای رضایت مندی مشتری، آموزش حرفه ای جابجایی بار به کارگران